מהי תוכנית תמ"א 38
זכאות לתמ"א 38
פרויקטים
למה זה כדאי
מאמרים
חדשות תמ"א 38
פורום תמ"א 38
קישורים בנושא תמ"א 38
 
 
תמאX
הצלבה בין ביקוש והיצע במסגרת תמ"א 38
מהי תוכנית תמ"א 38
תוכנית מתאר ארצית 38 - תמ"א 38 - הינה תוכנית הדנה בחיזוק מבנים כנגד רעידת אדמה וחלה על מבנים ישנים שהוכחו כבלתי עמידים בפני כוחות אופקיים סייסמיים הנובעים מתנודת הקרקע.

תוכנית מתאר ארצית 38 (תמ"א 38) חלה על מבנים שהוצא להם היתר בניה לפני ינואר 1980 ומתוך כך תוכננו על פי הנחיות התכנון הבלתי מחמירות בהן לא נלקח בחישוב עומס אנכי ופיתולי הנובעים מרעידות אדמה. התקן הישראלי המשמש כיום לחישוב עמידות כנגד רעידת אדמה, ת"י 413, הינו בתוקף משנת 1975.
מבנים המצריכים חיזוק הינם לרוב מבני דירות בעלי שלוש קומות ומעלה הנשענות על קומת עמודים כאשר למבנה עצמו אין אלמנטי הקשחה כלל. כמו כן, מבני ציבור - בתי ספר, בתי חולים, מבני איחסון חומרים רגישים, מבנים ממשלתיים ומבנים המשרתים ציבור אזרחים - הינם מבנים מיועדי תמ"א בחשיבות עליונה.
כמות המבנים בם נדרש לבצע חיזוק כנגד רעידת אדמה במסגרת תמ"א 38 הינו כ-40% מכלל המבנים בישראל.

במצב בו מתחולל רעש אדמה מבנים אלה ניזוקים באופן חמור עד לקריסת המבנה. ביטוח המבנה כנגד רעידת אדמה מכסה עד כ-30% מערך המבנה כך שבמידה ותחול רעידת אדמה בדרגה 5 ומעלה ייתכן ונתמודד מול אסון כלכלי. מדינת ישראל נמצאת על קו השבר הסורי אפריקאי ועל כן פעילה מבחינה סייסמית באופן שניתן לחזות התחוללות רעידת אדמה משמעותית אחת ל-80 שנה.
מדינת ישראל מצאה לנכון לתכנן את תוכנית מתאר הארצית 38 באופן שיעודד את חיזוק המבנים המתאימים תוך מתן הקלות על מימוש התוכנית.
הקלות מבחינת תשלום מס, מבחינת שטחי בניה, הקלות על הוצאת היתרים לביצוע ובנוסף הקלות בשינוי תוכנית התב"ע - תוכנית בינוי עירונית.

כיום מרבית העסקאות במסגרת תמ"א 38 הינן בין הדיירים במבנה לבין קבלן או יזם המבצע מכספו את חיזוק המבנה ובתמורה מקבל דירות המתווספות למבנה בקומות העליונות ובקומת הקרקע. הווה אומר שהדיירים אינם משקיעים מכיסם כלל וזוכים להעלאת שווי דירתם באופן משמעותי, כל ההוצאות הכרוכות בביצוע חיזוק המבנה חלות על הקבלן / יזם המבצע. מנגד - ניתן כמובן לבצע חיזוק מבנה במסגרת תמ"א 38 על ידי הדיירים או אף על ידי דייר אחד, בהסכמת דיירי המבנה, תוך הוספת דירות בקומות חדשות או ללא הוספת דירות לצורך חיזוק המבנה בלבד.

תוך ביצוע תמ"א 38, המבנה מחוזק בקירות הקשחה, ממ"דים ופיר מעלית - וקומות חדשות נבנות, כמות הדירות / קומות החדשות משתנה על פי הסכמת העיריות והוועדות המקומיות. המבנה נעטף באלמנטים חדשים, משנה את צורתו באופן משמעותי וזוכה לחידוש המבנה - כך נוצרת התחדשות עירונית וחזות חדשה לאזורים שהיו בעלי חזות ישנה יחסית. אחת הבעיות במימוש תמ"א הינה הקצאת שטח לחניות באזור שהוקצה לחניית רכבי הדיירים.

אלמנטים הנדסיים המשמשים לחיזוק מבנים, אלמנטי הקשחה או גרעיני הקשחה, הינם אלמנטים בנויים בקשיחות גבוהה על פי רוב מבטון מזויין בעלי יסודות בקרקע ומומשכים מהקרקע עד לקומות הגבוהות של המבנה. אלמנטים אלה מעניקים למבנה יציבות אופקית ומונעים טלטול ופיתול הנגרמים כתוצאה מכוחות סייסמיים. גרעיני הקשחה הינם לרוב פירים כגון פיר מעלית המבוסס בקרקע, קירות נושאי עומס וממ"דים לגובה המבנה המבוססים אף הם בקרקע.
ביצוע חיזוק מבנים במסגרת תמ"א 38 מצריך מתן פתרונות חיזוק יצירתיים, בעיקר בפתרון הטפסנות בעת יציקת התקרות הנוספות.


תמ"א 38 אינה חלה על מבנים בעלי שתי קומות עד שטח של 400 מ"ר היות וכוחות סייסמיים אינם משפיעים על תנודת מבנים נמוכים באופן הרסני. כמו כן, תמ"א 38 אינה חלה על מבנים בלתי מאויישים כגון מחסנים ובתי דירות לא מאוכלסים.


פרטים נוספים אודות תמ"א 38 באתר משרד הפנים.
תמ"א 38 - חיזוק בניינים מפני רעידות אדמה - פורטל www.gov.il
קובץ תמ"א 38 נוסח משולב להורדה בפורמט PDF.


עורך המאמר - יורם ורון.
משרד יהושע ורון תכנון והנדסת בנין
רחוב ההגנה 118 רעננה 43311
09-7749435 | 050-5261296
 
09-7749435
050-5261296
הנדסה
בדיקת עמידות מבנים לרעידות אדמה, תכנון קונסטרוקטיבי לתמ"א 38, הוצאת היתרי בניה ופיקוח על הביצוע -
מתבצעים על ידי צוות מומחי הנדסה אזרחית במשרד: י. ורון תכנון והנדסת בנין. לפרטים נוספים: 09-7749435