מהי תוכנית תמ"א 38
זכאות לתמ"א 38
פרויקטים
למה זה כדאי
מאמרים
חדשות תמ"א 38
פורום תמ"א 38
קישורים בנושא תמ"א 38
 
 
תמאX
הצלבה בין ביקוש והיצע במסגרת תמ"א 38
זכאות לביצוע תמ"א 38
תכנית מתאר ארצית 38 - תמ"א 38 - חלה על מבנים שלא תוכננו על פי תקן ישראלי ת"י 413 - הנחיות תכנון מבנים לעמידות כנגד רעידות אדמה שנכנס לתוקף בשנת 1975.
מבנים שקיבלו היתרי בניה לפני 1 בינואר 1980 זכאים למימוש תמא כולל תוספת זכויות בניה מתוקף התוכנית. מבנים שנבנו לאחר 1 בינואר 1980 והוכח על ידי מהנדס כי לא נבנו בהתאם לתקן ישראלי ת"י 413 כך שאינם עמידים כנגד כוחות רעידת אדמה, זכאים אף הם למימוש תמ"א למעט תוספת זכויות בניה.

התוכנית חלה גם על מבנים שנבנו לפני 1 בינואר 1980 ונעשו בהם תוספות בנייה שלא תוכננו על פי תקן ישראלי ת"י 413. במצב שכזה יש צורך בחוות דעת מהנדס ויש לוודא שההיתר לתוספת ניתן קודם כניסתה לתוקף של תכנית תמ"א 38.

תמ"א 38 אינו חל על מבנים שתקן ישראלי ת"י 413 פוטר אותם מהתכנון המחמיר כנגד רעידות אדמה, הכוונה למבנים בעלי שתי קומות בשטח כולל הקטן מ-400 מ"ר וכמו כן מבנים שאינם מאוכלסים רוב הזמן כגון מחסנים. על מבנים בעלי 2 קומות ושטחם הכולל קטן מ400 מ"ר כאמור אין תמ"א 38 חלה - אולם ועדה מקומית רשאית להתיר תוספת שטח להרחבת דירות קיימות, ללא תוספת יחידות דיור, לשם חיזוק המבנה כנגד רעידות אדמה. תוספת בניה במקרה זה תתבצע בקומת העמודים בשטח כולל של עד 25 מ"ר ולא תתאפשר חריגה מגובה המבנה למעט לצרכי חיזוק המבנה.

תמ"א 38 אינה חלה על מבנים המיועדים להריסה על פי תכנית או על פי צו סופי של בית משפט.

על פי תוכנית תמ"א 38 - לא יותר חיזוק מבנה קיים אלא אם נבדקה עמידות המבנה כנגד רעידות אדמה על ידי מהנדס ונקבע על פי הבדיקה כי יש לחזק את המבנה.
כמו כן, לוועדות המקומיות קיימת הזכות לסרב למתן היתרי בניה הכרוכים בתוספת זכויות בניה.

פרטים נוספים אודות תמ"א 38 באתר משרד הפנים.
תמ"א 38 - חיזוק בניינים מפני רעידות אדמה - פורטל www.gov.il
קובץ תמ"א 38 נוסח משולב להורדה בפורמט PDF.


עורך המאמר - יורם ורון.
משרד יהושע ורון תכנון והנדסת בנין
רחוב ההגנה 118 רעננה 43311
09-7749435 | 050-5261296
 
09-7749435
050-5261296
הנדסה
בדיקת עמידות מבנים לרעידות אדמה, תכנון קונסטרוקטיבי לתמ"א 38, הוצאת היתרי בניה ופיקוח על הביצוע -
מתבצעים על ידי צוות מומחי הנדסה אזרחית במשרד: י. ורון תכנון והנדסת בנין. לפרטים נוספים: 09-7749435