מהי תוכנית תמ"א 38
זכאות לתמ"א 38
פרויקטים
למה זה כדאי
מאמרים
חדשות תמ"א 38
פורום תמ"א 38
קישורים בנושא תמ"א 38
 
 
תמאX
הצלבה בין ביקוש והיצע במסגרת תמ"א 38
חדשות תמ"א X - צפי וודאי לרעידת אדמה חזקה במועד בלתי מוגדר בישראל


אזהרה שנתקבלה מועדת ההיגוי של משרד התשתיות בראשות ד"ר אבי שפירא - על פיה קיימת אפשרות וודאית לרעידת אדמה חזקה ומשמעותית בישראל במועד בלתי מוגדר. ד"ר שפירא מתייחס בחומרה לחיזוקים חשובים שיש לבצע במבני ציבור כגון בתי ספר, בתי חולים וכדומה.
כמו כן, יש להקים גופי הדרכה והסברה לאזרחים ולגורמים ציבוריים ובכך להכין את השטח למצב שבו תתחולל חס ושלום רעידת אדמה במדינת ישראל ותגרום לאסון לאומי.
ועדת ההיגוי פנה לממשלה לסיוע בחיזוק מבנים במסגרת תמ"א 38 מבחינת תקצוב והקלות נוספות תוך ידיעה שמדובר בתקדים מדיני - אין מדינות שמממנות חיזוקי מבנים מפני רעידות אדמה אך ללא סיוע ממשלתי לגורמי השלטון המקומיים יוותרו מבנים שלא עברו חיזוק ובכך ישאר פתח לסיכון בחיי אדם ובנכסי דלא ניידי.
מתוך הדברים שנאמרו קרא ח"כ בוים להקים גוף ממשלתי שתפקידו להערך לקראת רעשי אדמה עתידיים.

מידע נוסף

מידע נוסף אודות תמ"א 38 בפורום האתר.

 
הנדסה
בדיקת עמידות מבנים לרעידות אדמה, תכנון קונסטרוקטיבי לתמ"א 38, הוצאת היתרי בניה ופיקוח על הביצוע -
מתבצעים על ידי צוות מומחי הנדסה אזרחית במשרד: י. ורון תכנון והנדסת בנין. לפרטים נוספים: 09-7749435